Actueel

Nieuws over Wet werk en zekerheid

05/03 2015
Auteur Hanneke Klinckhamers

Werkgevers blijven zich ongerust maken over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid en de daarmee gemoeide kosten bij ontslag. Ook zieke werknemers hebben bij ontslag na 2 jaar ziekte recht op een transitievergoeding. Werkgevers hebben zich dat wel gerealiseerd, maar nog niet de kosten daarvan doorgerekend. Inmiddels heeft de Tweede Kamer deze week ingestemd met de maatregelen die Minister Asscher heeft voorgesteld om tegemoet te komen aan de bezwaren van werkgevers dat voor de transitievergoeding geen overgangsrecht geldt. Lees meer..

Lees meer
Expertise