Actueel

De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt twee bedrijven in verband met het meten van de temperatuur van werknemers

30/11 2020
Auteur Marize Verhagen
Categorie Signalering

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft twee bedrijven onderzocht die gedurende de corona-crisis de temperatuur van hun werknemers hebben gemeten. Uit dit onderzoek blijkt dat zij de gezondheidsgegevens van hun werknemers hebben verwerkt en zich daarom schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lees meer

Twee onvoldragen ontslaggronden (disfunctioneren en verstoorde verhouding) samen rechtvaardigen ontbinding van de arbeidsovereenkomst met maximale cumulatievergoeding

25/11 2020
Auteur Marize Verhagen
Categorie Rechtspraak

Hoewel tot juli 2020 verzoeken tot ontbinding van de i-grond steeds door rechters zijn afgewezen, zijn er nu steeds meer gevallen bekend waarin het beroep van werkgevers op de i-grond slaagt. De uitspraak van Rb. Noord- Holland van 28 oktober 2020 is hier een voorbeeld van. Welke onderbouwing speelde voor toekenning van de ontbinding in deze zaak een rol?

Lees meer

Hof van Justitie bevestigt kader voor toepassing drie maanden termijn inzake collectief ontslag (WMCO)

25/11 2020
Auteur Veerle van den Bergen
Categorie Rechtspraak

Hoe pas je de referentieperiode van drie maanden toe om vast te stellen of sprake is van een collectief ontslag? Het Hof van Justitie kwam tot het oordeel dat elke periode in aanmerking moet worden genomen waarin een individueel ontslag heeft plaatsgevonden en waarin zich het grootste aantal ontslagen heeft voorgedaan om redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer. Op basis van de WMCO dient dus te worden gekeken naar de drie maanden vóór, na, of gedeeltelijk vóór en gedeeltelijk na het betreffende individuele ontslag.

Lees meer

Thuiswerken in tijden van (en na) corona: de gevolgen voor vergoedingsregelingen

25/11 2020
Auteur Marize Verhagen
Categorie Signalering

Uit een enquête onder de leden van de AWVN blijkt dat 95% van de werkgevers ervan uitgaat dat thuiswerken de norm blijft, ook na de corona-crisis. Het overgrote deel van de werkgevers vindt dat de huidige vergoedingsregelingen niet meer passend zijn voor de huidige en toekomstige situatie. Wat betekenen de (mogelijke) wijzigingen voor u als werkgever op dit gebied?

Lees meer

Thuiswerken en de ondernemingsraad: het instemmings- en adviesrecht

25/11 2020
Auteur Veerle van den Bergen
Categorie Signalering

Een meerderheid van de werkgevers verwacht dat thuiswerken ook na de coronacrisis de standaard blijft. Voor de werkgever is het in dit kader van belang om de afspraken omtrent thuiswerken vast te leggen in een thuiswerkregeling en de ondernemingsraad bij dit proces te betrekken. Op meerdere punten heeft de ondernemingsraad namelijk een instemmings- of adviesrecht.

Lees meer

Pilot webmodule kwalificatie arbeidsrelatie vanaf januari 2021 online; handhaving bij schijnconstructies wederom uitgesteld

25/11 2020
Auteur Veerle van den Bergen
Categorie Signalering

Naar verwachting zal op 11 januari 2021 een pilot van een webmodule worden gelanceerd waarmee opdrachtgevers anoniem en vrijblijvend duidelijkheid kunnen verkrijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Het belang van deze kwalificatie zit hem voornamelijk in de verschillende arbeidsrechtelijke en fiscale behandeling van zelfstandigen en werknemers. Handhaving bij schijnconstructies start op zijn vroegst per 1 oktober 2021.

Lees meer

Vanaf 16 november 2020 opent het UWV haar deuren voor aanvragen op grond van de NOW 3.0

25/11 2020
Auteur Ilse Janssen
Categorie Wetgeving

De NOW-regeling is in het leven geroepen om de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven enigszins te verzachten. Sinds 6 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De NOW 3.0 bestaat uit drie tranches. Op 1 oktober 2020 trad de eerste tranche van NOW 3.0 in werking. Iedere tranche bevat enkele wijzigingen. NOW 3.0 is bovendien gewijzigd ten opzichte van NOW 1.0 en 2.0. Dit nieuwsbericht geeft een overzicht van de mogelijkheden voor een subsidieaanvraag.

Lees meer
Expertise

Hoge Raad nuanceert Groen/Schoevers

06/11 2020

Eerder vandaag is een arrest van de Hoge Raad verschenen inzake de vraag of tussen partijen al dan niet een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW heeft bestaan. De Hoge Raad overweegt dat, anders dan uit zijn arrest Groen/Schoevers wel is afgeleid, de bedoeling van partijen geen rol speelt bij de vraag of de overeenkomst moet worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst.

Lees meer