Actueel

Loonvordering van werknemer die op staande voet is ontslagen omdat hij de verkeerde overledene heeft gecremeerd is afgewezen

30/04 2021
Auteur Monica Smak
Categorie Rechtspraak

De rechtbank Limburg wijst op 21 april 2021 een loonvordering in kort geding af van een werknemer die op staande voet werd ontslagen omdat hij de verkeerde overledene heeft gecremeerd. Bij deze crematie was geen tweede werknemer ingeschakeld, wat volgens de protocollen verplicht is. De werknemer is ontslagen. Hij vordert loondoorbetaling in kort geding. De werknemer stelt dat er wegens drukte vaker geen tweede werknemer aanwezig is bij een crematie, maar het tegendeel wordt gesteld door vele collega’s en het uitvaartbedrijf. De rechter wijst de loonvordering af.

Lees meer
Bron Rb. 21 april 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3428.
Expertise

Kabinet onderzoekt een regeling voor betaald verlof na miskraam of doodgeboorte.

29/04 2021
Auteur Monica Smak
Categorie Signalering

Nieuw-Zeeland heeft onlangs een wet aangenomen waarin ouders drie dagen betaald verlof wordt toegekend na een miskraam of doodgeboorte. Demissionair minister Koolmees heeft toegezegd te zullen (laten) onderzoeken of en hoe betaald verlof ook in Nederland kan worden ingevoerd voor ouders in deze situatie. De uitkomsten hiervan worden voor het einde van dit jaar verwacht.

Lees meer
Expertise

Werknemer op staande voet ontslagen vanwege het te laat terugkeren van zijn gedeeltelijk geweigerde verlof

29/04 2021
Auteur Monica Smak
Categorie Rechtspraak

De Hoge Raad heeft zich op 16 april 2021 uitgelaten over ontslag op staande voet van een werknemer die te laat terugkeerde van vakantie. De werknemer had verlof aangevraagd, dat door de werkgeefster deels werd geweigerd. De werknemer was nog op vakantie toen zijn toegekende verlof eindigde. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het hof ten onrechte de vraag of werkgeefster de verlofaanvraag gedeeltelijk heeft mogen weigeren, irrelevant heeft geacht voor de beoordeling van de aard en ernst van de dringende reden.

Lees meer
Expertise

Beantwoording Kamervragen over zorgmedewerkers die vaccinatiedruk ervaren: is er sprake van vaccinatiedwang- en/of drang?

23/04 2021
Auteur Merle van den Berg
Categorie Signalering

Eind maart verscheen een nieuwsbericht van BNR getiteld, ‘Zorgmedewerkers ervaren vaccinatiedruk’. De medewerkers van tientallen zorginstellingen zouden druk ervaren om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. CDA-Kamerleden Palland en Van den Berg eisten opheldering en stelden dan ook meerdere vragen over dit artikel aan demissionair ministers Koolmees en De Jonge. Van vaccinatiedwang- en/of drang mag volgens hen geen sprake zijn. De ministers beantwoordden op 21 april jl. de vragen van de Kamerleden.

Lees meer
Bron Rijksoverheid, 21 april 2021.
Expertise

Werknemer moet billijke vergoeding van meer dan drie ton terugbetalen aan ex-werkgever

16/04 2021
Categorie Rechtspraak

In eerste aanleg is de Mecanoo veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding van € 300.445,50 bruto aan haar werknemer vanwege ernstig verwijtbaar handelen. De werkgever is daartegen in hoger beroep gegaan.

Het hof oordeelt dat van ernstige verwijtbaarheid zijdens Mecanoo geen sprake is. Daarmee is aan werknemer dus ten onrechte een billijke vergoeding toegekend. Het hof veroordeelt werknemer tot terugbetaling van de door Mecanoo betaalde billijke vergoeding. In dit blog bespreken wij de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag.

Lees meer
Bron Gerechtshof Den Haag 16 maart 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:561.
Expertise

Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de vaccinatieplicht: Groen licht? EHRM doet uitspraak over nationale vaccinatieplicht

15/04 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Rechtspraak

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: ‘EHRM’) heeft zich op donderdag 8 april 2021 uitgelaten over een vaccinatieplicht voor kinderen in Tsjechië. Het EHRM toetst of sprake is van een ontoelaatbare inbreuk op artikel 8 EVRM. Een nationale vaccinatieplicht is in dit geval gerechtvaardigd vanwege het gezondheidsrisico en het belang van bescherming van kleine kinderen. In deze blog wordt ingegaan op de implicaties van de uitspraak voor de op handen zijnde vaccinatiecampagne tegen Covid-19.

Lees meer
Expertise

Verval van recht op transitievergoeding na weigering herplaatsing

01/04 2021
Auteur Monica Smak
Categorie Rechtspraak

Na twintig jaar dienstverband vervalt de functie van werkneemster. Haar werkgever doet verschillende pogingen om werkneemster te herplaatsen in andere functies. Werkgever komt ook aan haar bezwaar tegemoet dat zij alleen in ploegendiensten wil werken. Werkneemster weigert iedere aangeboden functie. Het Hof oordeelt dat de aangeboden functies passend waren waardoor werkneemster ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en haar recht op transitievergoeding kwijt raakt.

Lees meer
Bron Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 28 januari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:236
Expertise

Vervolg op uitspraak over weigering mondkapje op werkvloer: ontbinding, maar wel met billijke vergoeding

01/04 2021
Categorie Rechtspraak

In kort geding heeft de rechter geoordeeld dat de werkgever in de gegeven omstandigheden de werknemer de toegang tot de werkvloer mocht ontzeggen en tevens zijn loon mocht opschorten omdat hij weigerde een mondkapje te dragen (zie hierover ons eerdere blog). In deze bijdrage bespreken wij de uitspraak van de kantonrechter ten aanzien van het ontbindingsverzoek van de werkgever. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsrelatie (g-grond) en kent aan de werknemer, naast de wettelijke transitievergoeding, een billijke vergoeding van € 3.000 toe.

Lees meer
Bron Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:863.
Expertise