Actueel

Vaccinatieplicht is ongerechtvaardigde inbreuk op grondrechten en weigering onvoldoende voor ontslag op staande voet

28/07 2021
Categorie Rechtspraak

Werknemer wil zich niet laten vaccineren tegen Covid-19. Werkgever dringt aan en wijst op de risico’s voor de werknemer en collega’s. Werknemer blijft weigeren en werkgever verleent ontslag op staande voet.
Het Gerecht van Curaçao oordeelt dat dit een ongerechtvaardigde inbreuk op de grondrechten van werknemer oplevert, dat het ontslag op staande voet onterecht is maar dat de arbeidsovereenkomst wel moet worden ontbonden.

Lees meer
Bron Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 16 juli 2021, ECLI:NL:OGEAC:2021:132.
Expertise

Billijke vergoeding toegekend aan werknemer na explosie op de werkvloer

27/07 2021
Categorie Rechtspraak

Op de werkvloer vindt een explosie plaats met branduitbraak tot gevolg, waarbij werknemer arbeidsongeschikt raakt. De rechter oordeelt (op verzoek van werknemer) dat werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Zo heeft werkgever werknemer direct na het ongeval geschorst, werknemer aansprakelijk gesteld voor de schade en (in strijd met het advies van de bedrijfsarts) vijf maanden lang geen mediation opgestart. Werknemer ontvangt een billijke vergoeding van EUR 40.000 bruto.

Lees meer
Bron Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 mei 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2485
Expertise

Vermindering ontslagbescherming stichtingsbestuurder per 1 juli 2021 ingegaan

21/07 2021
Auteur Merle van den Berg
Categorie Signalering

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking getreden, waardoor de rechtspositie van de stichtingsbestuurder is gewijzigd. De ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder is verminderd doordat de gronden voor rechterlijk ontslag van de stichtingsbestuurder zijn verruimd en de rechter de arbeidsovereenkomst tussen de stichting en de bestuurder niet meer kan herstellen. In dit blog leest u meer over de gevolgen hiervan.

Lees meer
Expertise

Secretaresse (Covid-19 risicogroep) die weigerde naar niet-veilige werkplek te komen, krijgt billijke vergoeding van EUR 46.000,-

16/07 2021
Categorie Rechtspraak

Een secretaresse die behoort tot een Covid-19 risicogroep wilde niet op kantoor werken omdat er geen veilige werkplek voor haar was. De voorzieningenrechter oordeelde in oktober 2020 dat geen sprake was van werkweigering en dat het loon moest worden doorbetaald. Werkgever doet dat niet en het conflict escaleert. Werkneemster verzoekt uiteindelijk zelf ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De rechter ontbindt, oordeelt dat “evident sprake is van ernstig verwijtbaar handelen” en kent werkneemster een billijke vergoeding toe van EUR 46.000,- bruto.

Lees meer
Bron Rechtbank Limburg, 10 juni 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:5203.
Expertise

Per 1 juli 2021: aanscherping ‘vastklikregeling’ oproepkracht

12/07 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Signalering

De rechtspositie van de oproepkracht is wettelijk geregeld. Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) is de rechtspositie van de oproepkracht versterkt. Op basis daarvan is werkgever (onder meer) verplicht om jaarlijks een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen. Per 1 juli 2021 is in de wet verduidelijkt dat het aanbod voor een vaste arbeidsomvang bij acceptatie van de werknemer in beginsel in gaat op de eerste dag van de veertiende maand na aanvang van de oproepovereenkomst. Werkgever en werknemer kunnen een andere ingangsdatum afspreken.

Lees meer
Expertise

Wibra mag werknemers lockdown min-uren laten inhalen

08/07 2021
Categorie Rechtspraak

Onlangs oordeelde de rechter in een kort geding tussen FNV en Wibra dat Wibra de cao Retail non-food juist toepast en niet in strijd handelt met goed werkgeverschap door haar werknemers de uren die zij tijdens de lockdown niet hebben gewerkt, te laten werken. Ook is er geen sprake van misbruik van de NOW-subsidie die Wibra ontvangen heeft.

Lees meer
Bron Rechtbank Gelderland 5 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3414
Expertise