Nieuws en mededelingen

Nieuws over Wet werk en zekerheid

05/03 2015

Werkgevers blijven zich ongerust maken over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid en de daarmee gemoeide kosten bij ontslag. Ook zieke werknemers hebben bij ontslag na 2 jaar ziekte recht op een transitievergoeding. Werkgevers hebben zich dat wel gerealiseerd, maar nog niet de kosten daarvan doorgerekend. Inmiddels heeft de Tweede Kamer deze week ingestemd met de maatregelen die Minister Asscher heeft voorgesteld om tegemoet te komen aan de bezwaren van werkgevers dat voor de transitievergoeding geen overgangsrecht geldt. Lees meer..

Lees meer
Expertise

Aanzegplicht per 1 januari 2015

22/12 2014

Vanaf 1 januari 2015 bent u verplicht één maand voor de afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze ‘aanzegplicht’ gaat gelden voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten van minimaal zes maanden die aflopen op of na 1 februari 2015.

Lees meer
Expertise

L&A advocaten in de media

01/12 2014

Fons Hendriks van RTV NH bezoekt voor het programma NH Buurten de leukste buurten van Noord-Holland. NH Buurten was in november 2014 in Lijnden waar zij opnames hebben gemaakt bij L&A advocaten. Bernadine van der Wulp leidt de televisieploeg door het kantoor van L&A advocaten. Ook is er een kort interview met Arlette Putker-Blees.

Lees meer
Expertise

Ambtenaren worden werknemers

23/10 2014

Als het initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen is de gelijkstelling tussen ambtenaren en werknemers een feit. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2017 in werking treedt. Bent u overheidswerkgever? Dan is het onderstaande van belang voor uw organisatie.

Lees meer
Expertise