Publicaties

Beperking van topbeloning

18/07 2017
Categorie Publicaties

De Wet normering topinkomens (WNT) begrenst de mo­gelijkheden van zorginstellingen om bestuurders een hoge beloning (de bezoldiging) te betalen. De WNT op de juiste manier toepassen is zo simpel nog niet, ook omdat er re­gelmatig iets wijzigt. Hoe kan uw organisatie bepalen hoe­veel een bestuurder in een bepaald jaar mag verdienen?

Lees meer

Mag de werkgever het dragen van een hoofddoek verbieden?

12/04 2017
Categorie Publicaties

Het Europese Hof van Justitie heeft op 14 maart 2017 twee interessante uitspraken gedaan over het verbod van een werkgever een hoofddoek op het werk te dragen. Volgens het Europese Hof kan een werkgever via een interne regel het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken verbieden zonder dat dit directe discriminatie vormt. De werkgever die niet een interne regel heeft, mag dat niet. Hoe zit dat?

Lees meer
Expertise

Zet u schrap voor de nieuwe privacyregels

07/04 2017
Auteur Naomi Giling
Categorie Publicaties

Vanaf 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Alhoewel 2018 nog ver weg lijkt, zal deze verordening een zeer grote (financiële) impact hebben op uw organisatie. Vanaf dat moment is er namelijk nog maar één privacywet die in de gehele EU geldt en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In dit artikel worden tips gegeven om uw organisatie voor te bereiden op de nieuwe privacyregels.

Lees meer

Ontslag wegens Facebookberichten terecht?

16/02 2017
Auteur Naomi Giling
Categorie Publicaties

Uitlatingen op Facebook leiden steeds vaker tot ontslag. Een dergelijk ontslag houdt echter niet altijd stand. Facebookuitlatingen van een KLM medewerker rechtvaardigde volgens de Amsterdamse kantonrechter geen ontslag op staande voet.

Lees meer
Expertise

Nevenwerkzaamheden tijdens ziekte: ontslag op staande voet?

27/01 2017
Categorie Publicaties

Als een werknemer tijdens ziekte zonder toestemming en/of zelfs zonder medeweten van zijn werkgever nevenwerkzaamheden verricht, dan kan de werkgever zijn loon stoppen. De werkgever kan er ook voor kiezen om ontslag op staande voet te verlenen. Dit laatste is echter niet zonder risico’s, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem – Leeuwarden.

Lees meer
Expertise