Publicaties

Volop werk tijdens crisis voor flexibele jurist.

04/05 2009
Auteur Gastauteur
Categorie Publicaties

​Kleine nichekantoren richten zich met succes op cliënten die topadvocaten niet meer bedienen. Hoewel er minder grote fusies te begeleiden zijn, is er nog genoeg werk voor juristen gespecialiseerd in arbeidsrecht of kleinere overnames. Daar profiteren kleinere kantoren van.

Lees meer
Bron NRC Handelsblad 4 mei 2009
Expertise

Goed werkgeverschap in het ambtenarenrecht.

01/05 2009
Auteur Hanneke Klinckhamers
Categorie Publicaties

​Goed ambtenaarschap is een vertrouwde term in vele rechtspositionele regelingen. Goed werkgeverschap is pas sinds 2006 een wettelijk verankerd begrip in de Ambtenarenwet. In dit artikel onderzoekt Hanneke Klinckhamers wat ‘goed werkgeverschap’ betekent voor de rechtpositie van de ambtenaar en zijn overheidswerkgever.

Lees meer
Bron Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2009/5
Expertise

Privacywetgeving, troebel en ’troubles’ in plaats van transparantie.

01/12 2008
Auteur Arlette Putker - Blees & Gastauteur
Categorie Publicaties

​In een arbeidsrelatie worden regelmatig persoonsgegevens verwerkt. Werkgever en werknemer hebben dan onder meer te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en richtsnoeren van het College Bescherming Persoonsgegeven. Er zijn veel knelpunten zo is gebleken uit een evaluatie van de Wbp. De auteurs bepleiten de invoering van een specifieke wettelijke regeling voor privacy en arbeidsrecht.

Lees meer

Inzicht in het inzagerecht.

01/10 2006
Auteur Arlette Putker - Blees & Gastauteur
Categorie Publicaties

​Er bestaan diverse situaties waarin een werknemer behoefte kan hebben inzage te verkrijgen in de gegevens die een werkgever over hem verzamelt. De vraag is of de werkgever inzage moet geven in bepaalde stukken en zo ja, in welke vorm dit dient te geschieden.

Lees meer
Bron Tijdschrift voor Sociaal recht 2006/10
Expertise