Wetgeving

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – de laatste stand van zaken

14/07 2022
Categorie Wetgeving

Met ingang van 1 augustus 2022 treedt het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Als gevolg hiervan:
- is een absoluut verbod op nevenwerkzaamheden niet langer toegestaan;
- moet de werkgever verplichte scholing kosteloos aan de werknemer aanbieden;
- kan de werknemer op grond van de nieuwe wet een verzoek tot voorspelbare arbeidsvoorwaarden indienen.

Lees meer
Expertise

Voorstel Europese richtlijn introduceert criteria die bepalen of een platform werkgever is

14/12 2021
Categorie Wetgeving

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn gedaan die in de praktijk antwoord moet geven op de vraag of een platform werkgever of opdrachtgever is. Het voorstel bevat een lijst van vijf controlecriteria. Als het platform aan ten minste twee van die criteria voldoet, is er sprake van werkgeverschap. In deze blog bespreken wij het voorstel van de Commissie en de controlecriteria.

Lees meer

Werk aan de winkel voor werkgevers

01/12 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Signalering, Wetgeving

In verband met het wetsvoorstel ‘implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ zullen werkgevers in 2022 aan de slag moeten met hun (template) overeenkomsten, beleid en informatievoorziening aan werknemers. Zo hanteren werkgevers nu vaak een verbod op nevenwerkzaamheden en studiekostenbedingen; dat kan met ingang van 1 augustus 2021 niet langer (zonder meer) vanwege voorgenoemd wetsvoorstel. In het voorstel wordt ook voorzien in een ruimere informatieplicht voor werkgevers en moeten zij ‘verplichte’ scholing kosteloos aanbieden.

Lees meer

Wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen: wat zijn de mogelijke gevolgen?

25/11 2021
Auteur Merle van den Berg

Afgelopen maandag is het wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel maakt het voor werkgevers mogelijk om op de werkvloer een coronatoegangsbewijs (ctb) te vragen. Het uitgangspunt bij het niet kunnen tonen van een ctb is in goed overleg komen tot een oplossing, zoals het tijdelijk wijzigen van functie of arbeidsplaats. Maar ook een loonsanctie of ontslag worden als opties genoemd. Meer weten over het wetsvoorstel en de gevolgen? Lees het in ons blog.

Lees meer
Expertise

Rookruimtes op de werkvloer: binnenkort verleden tijd

28/10 2021
Auteur Marize Verhagen
Categorie Wetgeving

Sinds 1 juli 2021 mag er al niet meer gerookt worden in de (semi-)publieke sectoren en openbare gebouwen. Vanaf 1 januari 2022 geldt dit verbod ook voor het bedrijfsleven.. Binnen het bedrijfsleven mag tot die tijd nog gerookt worden in een speciaal ingerichte ‘rookruimte’. Aangezien de NVWA hoge boetes kan opleggen is het van belang om voor 1 januari 2022 alle rookruimtes uit de bedrijfspanden te verwijderen.

Lees meer
Expertise

Wet DBA: de tussenstand

29/09 2021
Auteur Marize Verhagen
Categorie Wetgeving

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden maar de handhaving ervan is kort daarna opgeschort. Opdrachtgevers konden meedoen aan een pilot van de webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie, die de Wet DBA moet gaan vervangen. Inmiddels is de pilot met de webmodule geëindigd en hoewel er in ruim 70% van de gevallen een indicatie van de arbeidsrelatie gegeven kon worden, is er nog steeds veel onduidelijkheid en ontevredenheid onder opdrachtgevers die de webmodule hebben ingevuld. Per 1 oktober 2021 zal de Wet DBA dan ook nog niet gehandhaafd gaan worden.

Lees meer

Wetsvoorstel voor vrouwenquotum in top bedrijfsleven door Eerste Kamer aangenomen

29/09 2021
Auteur Marize Verhagen
Categorie Wetgeving

Na jaren van discussie tussen voor- en tegenstanders is het wettelijke vrouwenquotum dan toch een feit. Op 28 september jl.. stemde een meerderheid van de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel voor een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Uit de wet vloeit met name voort dat minimaal een derde van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen moet bestaan.

Lees meer
Expertise

Wijzigingen Wet op de Ondernemingsraden op komst

29/09 2021
Categorie Wetgeving

In 2020 adviseerde de SER dat drempels om aan de medezeggenschap deel te nemen moet worden verlaagd. Een wetsvoorstel waarbij (o.a.) de WOR wijzigt draagt daar aan bij:
1) Betere spreiding van het OR-werk: vaste commissies hoeven niet meer voor meer dan de helft uit OR-leden te bestaan;
2) De termijnen voor actief en passief kiesrecht worden verkort naar 3 maanden;
3) Uitzendkrachten bouwen al na 15 maanden medezeggenschapsrechten op.

NB: de Tweede Kamer heeft onlangs bepaald dat het wetsvoorstel pas wordt behandeld als er een nieuw kabinet is, zodat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2022 niet zal worden gehaald.

Lees meer