Wetgeving

Initiatiefwetsvoorstel naar Tweede Kamer: verplicht in gesprek over (on)bereikbaarheid buiten werktijd?

28/05 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Wetgeving

Geen ‘recht op onbereikbaarheid’, maar wel een verplicht gesprek tussen werkgever en werknemer over (on)bereikbaarheid buiten werktijd. Het initiatiefwetsvoorstel dat daarin voorziet stuitte afgelopen jaar nog op forse kritiek van de Raad van State, maar is deze maand toch naar de Tweede Kamer gestuurd voor verdere parlementaire behandeling.

Lees meer
Expertise

Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening Covid-19

03/05 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Wetgeving

Op 28 augustus 2020 presenteerde het kabinet een aanvullend sociaal pakket aan maatregelen als onderdeel van het steun- en herstelpakket van de economie. Doel van het sociaal pakket is om ervoor te zorgen dat mensen die nu in inkomensonzekerheid verkeren aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Ter uitwerking lanceerde de minister SZW afgelopen maand de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19.

Lees meer
Expertise

Minister SZW: arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie raakt aan beleidsinzet zonder dat (belangrijke) wijzigingen nodig zijn.

29/03 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Wetgeving

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft vorige maand een reactie gegeven op het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020 (Gemeente Amsterdam /X). De minister bespreekt de invloed van dit arrest op actuele beleidsinitiatieven die zijn ingezet ter verduidelijking en invulling van de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Voor de praktijk is van belang dat de modelovereenkomsten van de Belastingdienst marginaal aangepast worden, zonder dat dit gevolgen heeft voor reeds goedgekeurde modelovereenkomsten. De pilot met de webmodule ter beoordeling van arbeidsrelaties behoeft geen wijziging.

Lees meer
Expertise

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgevers

01/02 2021
Auteur Veerle van den Bergen
Categorie Wetgeving

Op basis van de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging worden kleine werkgevers gecompenseerd voor het betalen van transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. Hoewel deze regeling vooralsnog is uitgesteld, hebben wij de voorwaarden voor u op een rij gezet.

Lees meer

Nieuw wetsvoorstel: Ouders krijgen recht op negen weken betaald ouderschapsverlof

23/12 2020
Auteur Marize Verhagen
Categorie Wetgeving

Op 27 november 2020 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer verzocht om het Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (Wbo) spoedig te behandelen. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en zorg (WAZO) in verband met de implementatie van een nieuwe Europese richtlijn. De meest opvallende wijziging is de invoering van negen weken betaald ouderschapsverlof. Op basis van de huidige Nederlandse wetgeving is het ouderschapsverlof momenteel nog onbetaald.

Lees meer

Recht op thuiswerken door Wet werken waar je wil?

18/12 2020
Categorie Wetgeving

Op 19 november 2020 is het wetsvoorstel Wet werken waar je wil (Wwwjw) ingediend. Deze wet zou de Wet flexibel werken (Wfw) wijzigen. Een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de werkplek kan met deze wijziging alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hierdoor wordt de positie van de werknemer om op een andere locatie te kunnen werken versterkt, maar van een eenduidig recht op thuiswerken is geen sprake.

Lees meer

Wijzigingen tweede tijdvak NOW-3

18/12 2020
Categorie Wetgeving

Het kabinet heeft wijzigingen voor het tweede tijdvak van de NOW-3 aangekondigd. De vergoedingspercentages, de loonsomvrijstelling en het minimale omzetverlies worden, in tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd, in het tweede tijdvak niet afgebouwd ten opzichte van het eerste tijdvak.

Lees meer

Vanaf 16 november 2020 opent het UWV haar deuren voor aanvragen op grond van de NOW 3.0

25/11 2020
Auteur Ilse Janssen
Categorie Wetgeving

De NOW-regeling is in het leven geroepen om de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven enigszins te verzachten. Sinds 6 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De NOW 3.0 bestaat uit drie tranches. Op 1 oktober 2020 trad de eerste tranche van NOW 3.0 in werking. Iedere tranche bevat enkele wijzigingen. NOW 3.0 is bovendien gewijzigd ten opzichte van NOW 1.0 en 2.0. Dit nieuwsbericht geeft een overzicht van de mogelijkheden voor een subsidieaanvraag.

Lees meer
Expertise