Auteur Natascha Rattan-Tewari

Het COBRA SEMINAR: De privacy-cyclus van de werknemer 24 november 2017

24/11 2017

Op 23 november 2017 organiseerde L&A advocaten haar jaarlijkse COBRA Seminar dat dit jaar geheel in het teken stond van "De privacy-cyclus van de werknemer".

Het onderwerp privacy en bescherming van de persoonsgegevens van werknemers is hot door de aanstaande inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018. Werkgevers moeten aan de slag om de verwerking van de persoonsgegevens van werknemers op 25 mei 2018 op orde te hebben. L&A advocaten bood haar cliënten en relaties vanuit haar specialisatie op het gebied van arbeidsrecht op overzichtelijke en onderhoudende wijze een inkijk in wat van hen wordt verwacht onder de AVG en wat de impact hiervan zal zijn op de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer.

Na de opening van het seminar werd afgetrapt met een introductie over de belangrijkste aspecten van de bescherming van persoonsgegevens in het algemeen en de veranderingen die op stapel zijn als gevolg van de introductie van de AVG.  De belangrijkste tips zijn: “1. Stel een verwerkingsregister op, 2. Check (of laat checken) of de huidige regelingen die zijn gericht op verwerking van persoonsgegevens compliant zijn met de AVG en – indien nodig – wijzig of implementeer nieuwe regeling in samenspraak met de ondernemingsraad, en 3. Zorg voor bewustwording over de AVG binnen de organisatie alsmede doorwerking hiervan in cultuur en werkprocessen.”

Na deze meer algemene inleiding werd aan de hand van de zgn. ‘Privacy-cyclus van de werknemer’ gesproken over wat de strengere privacyregels zullen gaan betekenen voor de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden veel persoonsgegevens van werknemers verwerkt. Dat kan gaan om contactgegevens, gegevens over aanspraken of gevoelige gegevens, zoals het BSN of omtrent de gezondheid. Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wbp en vanaf 25 mei 2018 de AVG moeten werkgevers zich aan strikte regels houden bij het verwerken van persoonsgegevens. Door inwerkingtreding van de AVG worden de rechten van werknemers ten aanzien van gegevensbescherming uitgebreider en de verplichtingen van verantwoordelijken en verwerkers strikter. Het uitgangspunt van altijd goed moet worden gekeken wat het doel en de grondslag is van de gegevensbescherming en het recht op privacy van de werknemer blijft voorop staan; ook onder de AVG.

Na afloop volgde een goed bezochte borrel. L&A advocaten kijken terug op een geslaagde middag waarin de aanwezigen veel aandachtspunten en praktische tips hebben meegekregen.