Auteur Hanneke Klinckhamers
Categorie Publicaties

Goed werkgeverschap in het ambtenarenrecht.

01/05 2009

​Goed ambtenaarschap is een vertrouwde term in vele rechtspositionele regelingen. Goed werkgeverschap is pas sinds 2006 een wettelijk verankerd begrip in de Ambtenarenwet. In dit artikel onderzoekt Hanneke Klinckhamers wat ‘goed werkgeverschap’ betekent voor de rechtpositie van de ambtenaar en zijn overheidswerkgever.

Vindplaats
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2009/5
Bron Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2009/5