Auteur Hanneke Klinckhamers
Categorie Publicaties

Hoe aantrekkelijk is de REA ?

01/03 1999

‚ÄčDoel van deze wet is de (re)integratie in het arbeidsproces te stimuleren van personen die vanwege gezondheidsredenen moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen of behouden van werk. De wet REA is afgeschaft maar de daarin opgenomen voorzieningen zijn opgenomen in de WIA.