Actueel

Loonmatiging: is er nieuws onder de zon?

01/06 2005
Auteur Hanneke Klinckhamers
Categorie Publicaties

​Werkgevers worden na een ontslag op staande voet vaak geconfronteerd met een procedure waarin de ontslagen werknemer zijn ontslag aanvecht en doorbetaling van loon claimt. Er kan nogal wat tijdsverloop liggen tussen datum ontslag en de uitspraak van de rechter. Als de werknemer uiteindelijk de procedure wint, moet u dan het loon volledig doorbetalen, ook als de werknemer inmiddels een andere baan heeft?

Lees meer

Langdurig en omvangrijk onderzoek.

07/04 2003
Categorie Rechtspraak

​Arlette Putker trad op voor statutair directeur van een telecom bedrijf. Langdurig en omvangrijk onderzoek door telecom bedrijf naar mogelijke belangenverstrengeling. Ernstige aantasting privé-leven statutair directeur. Aanzienlijk hoge schadevergoeding toegewezen: correctiefactor 2 kantonrechtersformule.

Lees meer
Bron JAR 2003/189 Kantonrechter Haarlem, 07-04-2003, 200137/AO VERZ 03-841

Hoe aantrekkelijk is de REA ?

01/03 1999
Auteur Hanneke Klinckhamers
Categorie Publicaties

​Doel van deze wet is de (re)integratie in het arbeidsproces te stimuleren van personen die vanwege gezondheidsredenen moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen of behouden van werk. De wet REA is afgeschaft maar de daarin opgenomen voorzieningen zijn opgenomen in de WIA.

Lees meer

De opzegverboden na de inwerkingtreding van de Wet Flexibiliteit en zekerheid.

01/10 1998
Auteur Hanneke Klinckhamers
Categorie Publicaties

​In dit artikel bespreekt Hanneke Klinckhamers de gewijzigde regeling over opzegverboden zoals die is komen te luiden met de inwerkingtreding van de Wet Flexibiliteit en zekerheid per 1 januari 1999. De besproken wijzigingen blijven relevant voor de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk.

Lees meer