Ambtenarenrecht

Hanneke Klinckhamers van L&A advocaten heeft bijzondere expertise in ambtenarenrecht en de Wet Normering Topinkomens.

Het ambtenarenrecht kent eigen ontslag- en procedureregels die afwijken van de ontslag- en procedureregels die op de reguliere arbeidsrelatie van toepassing zijn.

Hanneke Klinckhamers heeft bijzondere expertise in het ambtenarenrecht. Zij adviseert opdrachtgevers uit de overheidssector, zoals provincies, gemeenten en politie, de rechterlijke macht en het onderwijs (universiteiten) over rechtspositionele kwesties rondom aanstelling en ontslag, de Wet Normering Topinkomens, integriteit, klokkenluidersregelingen en privacy. Ook procedeert zij regelmatig over deze aspecten van het ambtenarenrecht.