Arbeidsongeschiktheid en ziekte

L&A advocaten heeft ruime expertise in advisering en procederen over kwesties omtrent de zieke of arbeidsongeschikte werknemer.

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Een zieke werknemer op het werk vormt vaak aanleiding tot vragen van werkgevers over de te volgen regels en in te nemen strategie. Te denken valt aan loondoorbetaling bij ziekte, verlenging van de loonbetalingsverplichting (loonsanctie), opschorting van het loon, re-integratie, overtreding van controlevoorschriften, deskundigenoordeel en second opinion. L&A advocaten heeft de expertise in huis om adequaat begeleiding en advies kan geven in deze kwesties. Ook voor een werknemer heeft een periode van ziekte en re-integratie behoorlijke impact waarbij deskundig advies en begeleiding door een advocaat vaak wenselijk is. Wij hebben tevens veel ervaring in het bijstaan van cliƫnten in mediation trajecten die ingezet worden om een arbeidsconflict op dit vlak op te lossen.