Arbeidsvoorwaarden en Bedrijfsbeleidsregels

L&A advocaten adviseert over arbeidsvoorwaarden en bedrijfsprotocollen zoals voor het gebruik van e-mail, internet en sociale media, ziekteverzuim en cameratoezicht.

Onder arbeidsvoorwaarden wordt verstaan afspraken tussen werkgever en werknemer over zaken als beloning, arbeidsduur, arbeidsplaats, functie, pensioen en verlof. De vraag of de werkgever eenzijdig arbeidsvoorwaarden kan wijzigen of harmoniseren komt regelmatig terug in de arbeidsrechtpraktijk. Een veelal bij werknemers levende vraag is of zij een teruggang van arbeidsvoorwaarden (demotie) moeten accepteren bij een bedrijfsovername of een economische teruggang van de onderneming. De beginselen van goed werkgeverschap en goed werknemerschap spelen een belangrijke rol bij dit vraagstuk. De advocaten van L&A hebben ruime ervaring met het oplossen van vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden en adviseren zeer regelmatig over de schriftelijke vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.

Ten behoeve van de veiligheid en de goede gang van zaken binnen de onderneming hanteren veel werkgevers bedrijfsbeleidsregels of protocollen op het gebied van internet- en e-mailgebruik, gebruik van sociale media, ziekteverzuim, drugs- en alcoholgebruik, cameratoezicht, roken, kledingvoorschriften en gebruik van bedrijfseigendommen. L&A heeft de expertise in huis dergelijke beleidsregels op te stellen of te screenen.