CAO Recht

De advocaten van L&A adviseren en procederen over naleving, nawerking, samenloop en interpretatie van CAO’s.

De Wet CAO heeft als gedachte de ongelijke onderhandelingspositie van de individuele werknemer te compenseren door een vereniging van werknemers over de arbeidsvoorwaarden te laten contracteren met (verenigingen van) werkgevers. Onderhandelingen monden uit in een CAO. L&A advocaten staat ondernemingen bij in dergelijke onderhandelingstrajecten.

In de praktijk doen zich regelmatig lastige juridische vraagstukken voor met betrekking tot de naleving, interpretatie, nawerking en werkingssfeer van een CAO. Niet zelden speelt ook de problematiek van samenloop van CAO’s bij fusies of overnames. Voor L&A is adviseren en procederen over deze kwesties dagelijkse praktijk.