Expertise

Hieronder in hoofdlijnen een overzicht van de aandachtsgebieden uit onze arbeidsrechtpraktijk.

Arbeidsrecht

Wij adviseren en procederen over:

Begeleiding bij mediation trajecten

Steeds vaker wordt (voorafgaande aan een procedure) getracht een geschil op te lossen via mediation. Denkt u bijvoorbeeld aan de situatie waarin de Arbo-arts mediation heeft geadviseerd als de werkgever een verschil van mening heeft met een zieke werknemer. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om deze trajecten te begeleiden.

Trainingen

Wij geven trainingen aan HR functionarissen en managers/directieleden over tal van arbeidsrechtelijke actualiteiten en thema’s. Voorbeelden daarvan zijn dossieropbouw, begeleiding bij  het monitoren van disfunctionerende werknemers, ontslag op staande voet, medezeggenschap, oprichten OR, Wet Normering Topinkomens, statutair directeur, arbeidsrecht voor Engelstaligen, arbeidsrecht in fraudezaken alsmede problematiek rond de zieke werknemer, (pre)employment screening en privacy op de werkvloer. Ook ondernemingsraden worden door ons begeleid en getraind. Deze trainingen worden in overleg met de cliënt op maat gemaakt en kunnen bij L&A of in-company worden gegeven. Onze trainingen worden zeer hoog gewaardeerd!

 

 

 

 

 

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.