Gezondheidsrecht/Medisch Tuchtrecht

Bartje Schaberg van L&A advocaten adviseert ziekenhuizen, zorginstellingen en artsen op het gebied van gezondheidsrecht en medisch tuchtrecht en procedeert regelmatig.

Bartje Schaberg van L&A advocaten heeft bijzondere expertise op het gebied van gezondheidsrecht en medisch tuchtrecht.

Gezondheidsrecht
Zij adviseert ziekenhuizen en zorginstellingen op het gebied van het gezondheidsrecht, zoals financiering, kwaliteitseisen, het aantal te verrichten handelingen, overleg met en het inschakelen van  de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Corporate Governance.

Medisch Tuchtrecht
Zij begeleidt artsen en anderen die staan ingeschreven in het BIG register bij procedures bij het Regionaal en/of Centraal Tuchtcollege. Te denken valt daarbij aan het opstellen van stukken en het voorbereiden en bijwonen van de mondelinge behandeling.