Actueel

Wijzigingen Wet op de Ondernemingsraden op komst

29/09 2021
Categorie Wetgeving

In 2020 adviseerde de SER dat drempels om aan de medezeggenschap deel te nemen moet worden verlaagd. Een wetsvoorstel waarbij (o.a.) de WOR wijzigt draagt daar aan bij:
1) Betere spreiding van het OR-werk: vaste commissies hoeven niet meer voor meer dan de helft uit OR-leden te bestaan;
2) De termijnen voor actief en passief kiesrecht worden verkort naar 3 maanden;
3) Uitzendkrachten bouwen al na 15 maanden medezeggenschapsrechten op.

NB: de Tweede Kamer heeft onlangs bepaald dat het wetsvoorstel pas wordt behandeld als er een nieuw kabinet is, zodat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2022 niet zal worden gehaald.

Lees meer

Thuiswerken en de ondernemingsraad: het instemmings- en adviesrecht

25/11 2020
Auteur Veerle van den Bergen
Categorie Signalering

Een meerderheid van de werkgevers verwacht dat thuiswerken ook na de coronacrisis de standaard blijft. Voor de werkgever is het in dit kader van belang om de afspraken omtrent thuiswerken vast te leggen in een thuiswerkregeling en de ondernemingsraad bij dit proces te betrekken. Op meerdere punten heeft de ondernemingsraad namelijk een instemmings- of adviesrecht.

Lees meer