Gelijke Behandeling

L&A advocaten adviseert werkgevers en werknemers over verboden onderscheid op het werk, zoals leeftijdsdiscriminatie en discriminatie naar ras, geslacht of geaardheid.

Werkgevers en werknemers kunnen zowel bij de werving en selectie als in de loop van de arbeidsovereenkomst en de beëindiging worden geconfronteerd met  gelijke behandelingskwesties. Te denken valt aan gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, op grond van leeftijd, geslacht, ras of geaardheid en op grond van arbeidsduur. Vraagstukken rondom direct en indirect onderscheid, objectieve rechtvaardiging, voorkeursbeleid en bewijslast zijn complex. Als een werkgever handelt in strijd met gelijkebehandelingswetgeving kan dat een onrechtmatige daad opleveren. Een werknemer die zich beroept op een wettelijk verbod van onderscheid kan niet op die grond worden ontslagen.

Advisering over gelijke behandeling behoort tot de dagelijkse praktijk van L&A advocaten en wij staan cliënten bij in procedures bij de rechter of bij het College voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling).