Overgang van Onderneming/ In- en outsourcing

L&A advocaten adviseert over de arbeidsrechtelijke gevolgen van overgang van onderneming en in- en outsourcing trajecten.  Voorafgaand arbeidsrechtelijk advies is onontbeerlijk bij dit soort ingrijpende processen.

Bij de overgang – al dan niet intra-concern – van activa, zoals personeel, machines, inventaris en/of klanten van een onderneming naar een andere onderneming kunnen de wettelijke regels van toepassing zijn op grond waarvan de werknemers van rechtswege in dienst komen bij de overnemende onderneming met behoud van alle rechten en verplichtingen. Deze wettelijke regels zijn beschreven in de wetgeving Overgang van Onderneming, die gebaseerd is op een Europese richtlijn.

In- en outsourcing van activiteiten in een onderneming, zoals catering, schoonmaakdiensten, automatisering, projectmanagement, (salaris)administratie kan onder omstandigheden ook onder de wetgeving Overgang van Onderneming vallen.

L&A advocaten heeft de expertise in huis om op basis van de exacte feiten en omstandigheden te adviseren over de toepasselijkheid van de wetgeving Overgang van Onderneming en onze cliënten in het proces te begeleiden.