Statutair Bestuurder

Liesbeth Franx, Arlette Putker-Blees, Bartje Schaberg en Hanneke Klinckhamers van L&A adviseren regelmatig over onder meer de (arbeids)juridische positie of de afvloeiingsregeling van de Statutair Directeur.

De statutair bestuurder (statutair directeur) neemt een bijzondere positie in. Op zijn positie zijn arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke bepalingen van toepassing. In sommige gevallen speelt ook de medezeggenschap een rol in de relatie van de bestuurder tot de vennootschap. Deze complexiteit leidt in de praktijk veelvuldig tot vragen over bijvoorbeeld de opstelling van arbeidsovereenkomsten en de bijzondere bedingen daarin, over de ¬†benoeming- of ontslagprocedure voor bestuurders en de contractuele afvloeiingsregeling, ook wel “golden parachute” genoemd. Het beantwoorden van deze vragen, het opstellen van contracten en het begeleiden van ontslagtrajecten is vast onderdeel van de dagelijkse praktijk van L&A.