Actueel

Inzicht in het inzagerecht.

01/10 2006
Auteur Arlette Putker - Blees & Gastauteur
Categorie Publicaties

​Er bestaan diverse situaties waarin een werknemer behoefte kan hebben inzage te verkrijgen in de gegevens die een werkgever over hem verzamelt. De vraag is of de werkgever inzage moet geven in bepaalde stukken en zo ja, in welke vorm dit dient te geschieden.

Lees meer
Bron Tijdschrift voor Sociaal recht 2006/10
Expertise

“SOX around the klok”

09/08 2006
Categorie Publicaties

​Naleving van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act (SOX) kan een inbreuk opleveren met de Europese Privacy richtlijn. Zo verplicht SOX tot invoering van klokkenluidersregelingen met anonieme hotlines. Het artikel van Arlette Putker geeft een aantal handreikingen hoe met deze problematiek dient om te worden gegaan.

Lees meer
Bron ArbeidsRecht 2006/8/9
Expertise