Actueel

Mag de werkgever het dragen van een hoofddoek verbieden?

12/04 2017
Categorie Publicaties


Het Europese Hof van Justitie heeft op 14 maart 2017 twee interessante uitspraken gedaan over het verbod van een werkgever een hoofddoek op het werk te dragen. Volgens het Europese Hof kan een werkgever via een interne regel het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken verbieden zonder dat dit directe discriminatie vormt. De werkgever die niet een interne regel heeft, mag dat niet. Hoe zit dat?

Lees meer

Zet u schrap voor de nieuwe privacyregels

07/04 2017
Auteur Naomi Giling
Categorie Publicaties

Vanaf 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Alhoewel 2018 nog ver weg lijkt, zal deze verordening een zeer grote (financiële) impact hebben op uw organisatie. Vanaf dat moment is er namelijk nog maar één privacywet die in de gehele EU geldt en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In dit artikel worden tips gegeven om uw organisatie voor te bereiden op de nieuwe privacyregels.

Lees meer

Wetsvoorstel Evaluatiewet Wet normering topinkomens

16/02 2017

Op 13 januari 2017 is een nieuw wetsvoorstel ingediend naar aanleiding van de evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT). Uit de evaluatie van de WNT over de periode 2013-2015 is naar voren gekomen dat de wet doeltreffend is om bovenmatige bezoldigingen en vertrekregelingen in de publieke en semipublieke sector tegen te gaan. Naar aanleiding van de wetsevaluatie is een ‘verbeteragenda’ gevolgd met maatregelen die nodig worden geacht om de WNT doelmatiger en doeltreffender te maken.

Lees meer

Nevenwerkzaamheden tijdens ziekte: ontslag op staande voet?

27/01 2017
Categorie Publicaties

Als een werknemer tijdens ziekte zonder toestemming en/of zelfs zonder medeweten van zijn werkgever nevenwerkzaamheden verricht, dan kan de werkgever zijn loon stoppen. De werkgever kan er ook voor kiezen om ontslag op staande voet te verlenen. Dit laatste is echter niet zonder risico’s, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem – Leeuwarden.

Lees meer