Op de werkvloer komen geregeld verschillende privacyvraagstukken aan bod. We kunnen in dit kader denken aan privacy van de werknemer met betrekking tot het sollicitatieproces, een ontslagprocedure, arbeidsongeschiktheid of controle door de werkgever door bijvoorbeeld cameratoezicht.

Daarnaast neemt de bescherming van persoonsgegevens sinds de inwerkingtreding van de AVG in 2018 ook een belangrijke plaats in binnen het arbeidsrecht. Sindsdien is er een toename van verplichtingen voor werkgevers met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens van werknemers.

De specialisten van L&A Advocaten zijn op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en geven omtrent dit onderwerp regelmatig verschillende cursussen. Wij denken graag met u mee over uw werkgerelateerde privacyvraagstukken.