Wij denken graag mee, naast advocaten zijn wij ook business partners

Onze expertises

Wij zijn een team van arbeidsrechtadvocaten. Onze praktijk is breed qua cliënten en sectoren. Onze cliënten zijn werkgevers, bestuurders, RvC's en RvT's, ondernemingsraden en werknemers. We zijn onder andere actief in de zakelijke en financiële dienstverlening, hospitality, retail, ICT, logistiek, zorg, onderwijs, kinderopvang en culturele sector.

L&A Advocaten richt zich op arbeidsrecht en mediation.

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever arbeid te verrichten. De werknemer ontvangt hiervoor loon. De werknemer staat dus onder het gezag van de werkgever.

Meer weten 

Arbeidsongeschiktheid van een werknemer kan voor zowel voor de werknemer als de werkgever een vergaande impact hebben. Zowel de werkgever als de werknemer heeft in het kader van het re-integratietraject diverse verplichtingen.

Meer weten 

Bij flexibele arbeid gaat het om situaties waarin een werkgever, ter vervanging van of naast de eigen vaste werknemers, gebruik maakt van een ‘flexibele schil’.

Meer weten 

Als er vraagtekens zijn gerezen over de integriteit van een of meer werknemers of er binnen een organisatie een vermoeden van ongewenst gedrag is, moet er zorgvuldig gehandeld worden.

Meer weten 

Ontslag of beëindiging van het dienstverband kan verschillende oorzaken hebben en kan op verschillende manieren worden geëffectueerd.

Meer weten 

In het geval van een verkoop, fusie of splitsing van een onderneming kan de wettelijke regeling rondom de overgang van een onderneming van toepassing zijn. Deze regeling strekt ertoe de rechten van werknemers te beschermen in geval van een overgang van onderneming.

Meer weten 

Werkgever kunnen in personeelsbeleid nadere invulling geven aan de arbeidsrelatie met hun werknemers.

Meer weten 

Op de werkvloer komen geregeld verschillende privacyvraagstukken aan bod. We kunnen in dit kader denken aan privacy van de werknemer met betrekking tot het sollicitatieproces, een ontslagprocedure, arbeidsongeschiktheid of controle door de werkgever door bijvoorbeeld cameratoezicht.

Meer weten 

Reorganisaties zijn er in verschillende soorten en maten. Er kan onder meer sprake zijn van een slechte (of slechter wordende) financiële situatie, werkvermindering, organisatorische veranderingen, een bedrijfsverhuizing of een bedrijfsbeëindiging.

Meer weten 

De statutair bestuurder heeft een bijzondere positie vanwege zijn dubbele rechtsbetrekking, doorgaans een vennootschapsrechtelijke en een arbeidsrechtelijke.

Meer weten 

Wij zetten ons er uiteraard voor in om procedures te voorkomen: een goede schikking is ook winst. Maar uiteindelijk schuwen wij de procedure niet.

Meer weten 
Contact

Neem contact op voor een afspraak

Contact opnemen