Sturend waar het kan, terughoudend waar het moet

Er zijn allerlei situaties denkbaar waarbij mediation een geschikt middel is om een (sluimerend) conflict op te lossen. Denk hierbij onder meer aan problemen tussen aandeelhouders, werkgever en werknemer, binnen een team, tussen ondernemer en de ondernemingsraad of het MT of RvT.

Mediation wordt in de praktijk ook vaak ingezet tijdens ziekte en re-integratie, bij een verstoorde arbeidsrelatie en als exit-mediation maar ook voor het oplossen van zakelijke geschillen tussen bijvoorbeeld aandeelhouders, artsen en advocaten.

Voor meer informatie neem contact op met: