Sturend waar het kan, terughoudend waar het moet

Er zijn allerlei situaties denkbaar waarbij mediation een geschikt middel is om een (sluimerend) conflict op te lossen. Denk hierbij onder meer aan problemen tussen aandeelhouders, werkgever en werknemer, binnen een team, tussen ondernemer en de ondernemingsraad of het MT of RvT.

Mediation wordt in de praktijk ook vaak ingezet tijdens ziekte en re-integratie, bij een verstoorde arbeidsrelatie en als exit-mediation maar ook voor het oplossen van zakelijke geschillen tussen bijvoorbeeld aandeelhouders, artsen en advocaten.

Naast advocaat is Inge MfN-registermediator. Met een oplossingsgerichte aanpak (sturend waar het kan, terughoudend waar het moet), levert zij toegevoegde waarde door partijen te begeleiden bij het oplossen van hun geschil. Als bemiddelaar is Inge goed in staat om communicatie tussen partijen weer zodanig op gang te brengen dat de samenwerking kan worden behouden.

Voor meer informatie neem contact op met: