Als er vraagtekens zijn gerezen over de integriteit van een of meer werknemers of er binnen een organisatie een vermoeden van ongewenst gedrag is, moet er zorgvuldig gehandeld worden.

De werkgever zal aan waarheidsvinding willen en/of moeten doen, waarbij zij rekening dient te houden met de verschillende belangen van betrokkenen. Hoe de werkgever precies moet handelen is steeds afhankelijk van de omstandigheden van de zaak. In ieder geval moet de werkgever altijd streven naar de hoogste mate van zorgvuldigheid.

Onderzoeken naar integriteitsschendingen of (ander) ongewenst gedrag zorgen bijna altijd voor enige mate van onrust op de werkvloer. Ook op dit gebied dient de werkgever zorgvuldig te handelen. Communicatie is belangrijk, maar ook de privacy (van betrokkenen) is een groot goed.

De specialisten van L&A Advocaten hebben ruime ervaring met zaken op het gebied van integriteitsschendingen of (ander) ongewenst gedrag. Preventief handelen, bijvoorbeeld door middel van gedragscodes en sanctiebeleid, is natuurlijk beter dan genezen. Soms is procederen echter onvermijdelijk. In andere gevallen kan mediation een oplossing zijn.