Bij flexibele arbeid gaat het om situaties waarin een werkgever, ter vervanging van of naast de eigen vaste werknemers, gebruik maakt van een ‘flexibele schil’.

Hierbij gaat het om flexibele arbeidsrelaties, zoals werknemers voor bepaalde tijd, uitzendkrachten, gedetacheerden, oproepkrachten of het inhuren van ZZP’ers. Ook kan bij flexibele arbeid gedacht worden aan het flexibel inzetten van de eigen vaste werknemers, bijvoorbeeld met betrekking tot de werktijden, arbeidsomvang of taken om (tijdelijke) fluctuaties in behoeftes op te vangen.

Flexibele arbeid staat, vanwege de vele mogelijkheden die het werkgevers en werknemers kan bieden, steeds meer in de belangstelling. Tegelijkertijd kleven aan flexibele arbeid bepaalde risico’s. Het wordt gereguleerd door verschillende soorten wet- en regelgeving, die complex en omvangrijk zijn. Het is dan ook noodzakelijk om het gebruik van flexibele arbeid optimaal af te stemmen op de wet- en regelgeving én de organisatie van de werkgever.

De specialisten van L&A Advocaten hebben ruime ervaring met flexibele arbeid. Zij kunnen u onder meer adviseren op het gebied van (opstellen en beoordelen van) flexibele overeenkomsten, de mogelijkheden en risico’s van flexibele arbeid en de overgang van flexibel naar vast (of andersom). Indien nodig, procederen zij bij conflicten.