Algemene voorwaarden

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden van L&A Advocaten B.V. inzien, welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Haarlem onder nummer 16/2008.

Algemene voorwaarden L&A Advocaten (pdf-bestand)