De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever arbeid te verrichten. De werknemer ontvangt hiervoor loon. De werknemer staat dus onder het gezag van de werkgever.

Als één van deze elementen – arbeid, loon en gezag – ontbreekt, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst, maar zal er bijvoorbeeld sprake zijn van een overeenkomst van opdracht (zzp’er), vrijwilligersovereenkomst of stage-overeenkomst. De scheidslijn tussen de verschillende overeenkomsten is dun en de gevolgen van een verkeerde kwalificatie groot, dus het is van groot belang om de relatie met een arbeidskracht goed in te vullen.

Het is niet verplicht om een schriftelijke arbeidsovereenkomst te sluiten, maar dat is wel gebruikelijk: dan zijn de afspraken helder en bovendien zijn een aantal afspraken alleen geldig als die schriftelijk zijn overeengekomen. Denk hierbij aan een proeftijd en een concurrentiebeding.

De arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer wordt beheerst door wederzijdse arbeidsrechtelijke verplichtingen. De specialisten van L&A Advocaten adviseren en procederen onder meer over de volgende onderwerpen:

 • Arbeidsovereenkomsten en andere arbeidscontractvormen
 • Arbeidstijden
 • Vaste en variabele beloningsvormen
 • Bonusregelingen
 • Proeftijd
 • Postcontractuele verplichtingen zoals een concurrentie- en relatiebeding
 • Individueel ontslagrecht
 • (Wettelijke) transitievergoeding en billijke vergoeding
 • Diverse soorten verlof • CAO • Pensioen
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Overige arbeidsvoorwaarden