Kansloze zaken bestaan niet: er is altijd iets te winnen

Onze expertises

L&A Advocaten richt zich op arbeidsrecht en mediation. Alle advocaten beschikken over gedegen kennis van en hebben ervaring met alle facetten van het arbeidsrecht.

Onze jarenlange ervaring in de commerciële advocatuur vormt een solide basis voor onze praktijk die zich in hoofdzaak concentreert op grote en middelgrote (internationale) ondernemingen, bestuurders en werknemers in het hogere (management) segment.

Meer over ons kantoor
Juridisch advies

L&A Advocaten adviseert vooral werkgevers, bestuurders, werknemers in het hogere segment en ondernemingsraden. Onze zakelijke en flexibele aanpak vertaalt zich in praktische oplossingen op maat.

Meer over juridisch advies
Mediation

In de loop van een arbeidsrelatie kunnen de verhoudingen tussen werkgever en werknemer onder druk komen te staan, hetgeen kan leiden tot een verstoorde werkverhouding, vertrouwensbreuk of zelfs een arbeidsconflict.

Meer over mediation
Procederen

Hoewel het altijd onze voorkeur heeft snel tot praktische oplossingen te komen, is procederen vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van onze praktijk.

Meer over ons kantoor
Trainingen

Het arbeidsrecht leidt vaak tot de nodige (praktische) vragen. Zo maar een greep uit de vragen die bij ons terecht komen:

Meer over trainingen

Wij zijn trots op onze cliënten

“De keuze voor de L&A Advocaten hebben wij al diverse jaren geleden gemaakt. Het is niettemin nog steeds een overtuigde keuze. Op arbeidsrechtelijk vlak hebben we behoefte aan een partner die onze business begrijpt en ons daarin passend ondersteund. Die ons zowel praktisch werk uit handen kan nemen, als diepgang kan bieden wanneer dit nodig is. Door de oplossing te bieden die nodig is. Vlot en toepasbaar, zonder in juridische colleges te verzanden. Om de breedte van de samenwerking concreet te duiden: van actualisering van onze arbeidsovereenkomst tot volledig casemanagement in cassaties. De samenstelling van het team is dusdanig dat we elke behoefte tegen reële kosten kunnen laten invullen. Essentieel voor ons daarbij is, dat het business partnership bij alle L&A medewerkers verankerd is. Hiermee onderscheiden zij zich voor ons van andere kantoren. We zetten de succesvolle samenwerking dan ook graag verder voort.”

Werkgever in de industriële dienstensector met ca. 1.150 medewerkers

“L&A is sinds enkele jaren onze huisadvocaat. In de ondersteuning bij individuele casuïstiek en voor advies zijn er korte lijnen, snelle responstijd en pragmatisch advies. Eind 2020 kwam binnen een locatie van ons bedrijf grootschalig grensoverschrijdend gedrag aan het licht met veel betrokkenen. L&A heeft ons tijdens het onderzoek en bij de afwikkeling van de verschillende dossiers heel intensief begeleid en ondersteund. Zij zijn met een team gedurende enkele weken ook op locatie aanwezig geweest om optimale dienstverlening te kunnen bieden. Mede door de hulp van L&A hebben we op snelle en zorgvuldige wijze afscheid genomen van een behoorlijk aantal medewerkers.”

Werkgever in de logistieke sector met ca. 3.000 medewerkers

Onze expertises

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever arbeid te verrichten. De werknemer ontvangt hiervoor loon. De werknemer staat dus onder het gezag van de werkgever.

Meer weten 

Arbeidsongeschiktheid van een werknemer kan voor zowel voor de werknemer als de werkgever een vergaande impact hebben. Zowel de werkgever als de werknemer heeft in het kader van het re-integratietraject diverse verplichtingen.

Meer weten 

Bij flexibele arbeid gaat het om situaties waarin een werkgever, ter vervanging van of naast de eigen vaste werknemers, gebruik maakt van een ‘flexibele schil’.

Meer weten 

Als er vraagtekens zijn gerezen over de integriteit van een of meer werknemers of er binnen een organisatie een vermoeden van ongewenst gedrag is, moet er zorgvuldig gehandeld worden.

Meer weten 

Ontslag of beëindiging van het dienstverband kan verschillende oorzaken hebben en kan op verschillende manieren worden geëffectueerd.

Meer weten 

In het geval van een verkoop, fusie of splitsing van een onderneming kan de wettelijke regeling rondom de overgang van een onderneming van toepassing zijn. Deze regeling strekt ertoe de rechten van werknemers te beschermen in geval van een overgang van onderneming.

Meer weten 

Werkgever kunnen in personeelsbeleid nadere invulling geven aan de arbeidsrelatie met hun werknemers.

Meer weten 

Op de werkvloer komen geregeld verschillende privacyvraagstukken aan bod. We kunnen in dit kader denken aan privacy van de werknemer met betrekking tot het sollicitatieproces, een ontslagprocedure, arbeidsongeschiktheid of controle door de werkgever door bijvoorbeeld cameratoezicht.

Meer weten 

Reorganisaties zijn er in verschillende soorten en maten. Er kan onder meer sprake zijn van een slechte (of slechter wordende) financiële situatie, werkvermindering, organisatorische veranderingen, een bedrijfsverhuizing of een bedrijfsbeëindiging.

Meer weten 

De statutair bestuurder heeft een bijzondere positie vanwege zijn dubbele rechtsbetrekking, doorgaans een vennootschapsrechtelijke en een arbeidsrechtelijke.

Meer weten 

Wij zetten ons er uiteraard voor in om procedures te voorkomen: een goede schikking is ook winst. Maar uiteindelijk schuwen wij de procedure niet.

Meer weten 

Neem contact op voor een afspraak

Contact opnemen