Werkgevers kunnen in personeelsbeleid nadere invulling geven aan de arbeidsrelatie met hun werknemers.

Zo kunnen bepaalde arbeidsvoorwaarden, zoals onkostenvergoedingen of scholing, geregeld worden in een personeelsreglement of personeelshandboek. In de praktijk wordt een dergelijk reglement op de individuele arbeidsovereenkomsten van werknemers van toepassing verklaard, zodat het reglement hier onderdeel van uitmaakt. Als gevolg daarvan is het voor de werkgever niet altijd mogelijk om het reglement eenzijdig te wijzigen.

Daarnaast kan een werkgever voorschriften geven over welke gedragingen juist wel en juist niet van werknemers worden verlangd. Dit kan bijvoorbeeld zien op onderwerpen als ongewenst gedrag en seksuele intimidatie, alcohol- en drugsgebruik en het gebruik van telefoons en social media onder werktijd. Dit zijn aanwijzingen die de werkgever, vanwege de gezagsverhouding die er bestaat, (wel) eenzijdig kan geven.

Voor werkgevers is het hebben van een personeelsbeleid aan te raden. De specialisten van L&A Advocaten adviseren en ondersteunen werkgevers bij het opstellen, verbeteren en toetsen van arbeidsregelingen, personeelshandboeken en/of gedragscodes.