De statutair bestuurder heeft een bijzondere positie vanwege zijn dubbele rechtsbetrekking, doorgaans een vennootschapsrechtelijke en een arbeidsrechtelijke. De statutair bestuurder wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders (of in sommige gevallen de raad van commissarissen) benoemd bij besluit. Die benoeming moet door de statutair bestuurder worden aanvaard.

Voor ontslag is geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. De statutair bestuurder kan te allen tijde bij besluit worden geschorst en ontslagen door het daartoe bevoegde orgaan, doorgaans de algemene vergadering van aandeelhouders. Het ontslag van een statutair bestuurder is erg formalistisch. Uitgangspunt is dat als niet aan de procedurele regels is voldaan, geen rechtsgeldig ontslagbesluit kan worden genomen. Zo moet de algemene vergadering van aandeelhouders volgens de statuten worden opgeroepen. Ook moet de statutair bestuurder worden gehoord en moeten alle statutair bestuurders (en commissarissen) de mogelijkheid krijgen hun raadgevende stem uit te brengen. In de regel betekent een ontslag als statutair bestuurder ook het einde van de arbeidsovereenkomst. Belangrijk is dus dat de vereiste stappen voor ontslag op een juiste en tijdige manier worden genomen.

De specialisten van L&A Advocaten adviseren en procederen onder meer over de te nemen stappen bij een ontslag van een statutair bestuurder. Ook adviseren en begeleiden zij statutair bestuurders die worden ontslagen.