Arbeidsongeschiktheid van een werknemer kan voor zowel de werknemer als de werkgever een vergaande impact hebben.

Zowel de werkgever als de werknemer heeft in het kader van het re-integratietraject diverse verplichtingen. Het kan de werkgever duur komen te staan als hieraan niet wordt voldaan. Indien een zieke werknemer niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet, dan kan de werkgever betaling van het salaris opschorten of stopzetten. Het is echter niet altijd eenvoudig vast te stellen óf en welke loonsanctie toegepast dient te worden.

Daarnaast speelt de privacy een belangrijke rol bij arbeidsongeschiktheid. Zo mag de werkgever bijvoorbeeld niet vragen wat de werknemer precies mankeert. Dat neemt niet weg dat de werkgever bijvoorbeeld wel mag informeren welke werkzaamheden de werknemer nog wél kan uitvoeren en/of wanneer de werknemer verwacht weer aan het werk te kunnen.

De specialisten van L&A Advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van ziekte en re-integratie. Zij begeleiden u graag in re-integratietrajecten en/of arbeidsconflicten waarbinnen ziekte een rol speelt.