Actueel

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – de laatste stand van zaken

14/07 2022
Categorie Wetgeving

Met ingang van 1 augustus 2022 treedt het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Als gevolg hiervan:
- is een absoluut verbod op nevenwerkzaamheden niet langer toegestaan;
- moet de werkgever verplichte scholing kosteloos aan de werknemer aanbieden;
- kan de werknemer op grond van de nieuwe wet een verzoek tot voorspelbare arbeidsvoorwaarden indienen.

Lees meer
Expertise

Wet werken waar je wilt: aangenomen door de Tweede Kamer

13/07 2022
Categorie Signalering

Onlangs heeft de Tweede Kamer de ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen. Met die wet mogen werkgevers niet meer zomaar een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de arbeidsplaats afwijzen; zij moeten toetsen of, gelet op alle omstandigheden van het geval, de belangen van de werkgever naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor het belang van de werknemer moeten wijken. De initiatiefwet moet nu nog door de Eerste Kamer. Meer weten over (de wijzigingen van) het wetsvoorstel? Lees het in deze bijdrage.

Lees meer
Expertise