Vanaf 1 januari 2015 bent u verplicht één maand voor de afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze ‘aanzegplicht’ gaat gelden voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten van minimaal zes maanden die aflopen op of na 1 februari 2015.

Vergeet u niet dat u vanaf 1 januari 2015 verplicht bent één maand voor de afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze ‘aanzegplicht’ gaat gelden voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten van minimaal zes maanden die aflopen op of na 1 februari 2015. Dit betekent concreet:

  • Bij arbeidsovereenkomsten die aflopen vóór 1 februari 2015 geldt de aanzegplicht niet;
  • Bij arbeidsovereenkomsten die aflopen op of ná 1 februari 2015 moet u één maand van te voren deze arbeidsovereenkomst aanzeggen.

Loopt een arbeidsovereenkomst op 1 februari 2015 af, dan dient deze overeenkomst op 1 januari 2015 te worden aangezegd. Omdat 1 januari een vrije dag is, adviseren wij de aanzegging vóór die datum te doen. Wordt de arbeidsovereenkomst niet tijdig aangezegd dan moet u een vergoeding aan de werknemer betalen die gelijk is aan het loon over het aantal dagen dat u te laat heeft aangezegd met één maandsalaris als maximale vergoeding. Zegt u de arbeidsovereenkomst niet aan, dan wordt deze arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd, maar ten hoogste voor een jaar, op dezelfde voorwaarden voortgezet.

Zoals gezegd dient bij een verlengingsaanzegging gelijktijdig te worden vermeld onder welke voorwaarden dat gebeurt. Wij wijzen u er in het bijzonder op dat een eventueel concurrentiebeding opnieuw schriftelijk moet worden overeengekomen. Dat betekent dat schriftelijke aanvaarding van de tekst van het concurrentiebeding als een uitdrukkelijke voorwaarde voor de verlenging moet worden gesteld.

Kiest u ervoor de arbeidsovereenkomst met de werknemer te verlengen dan adviseren wij in de aanzegging ook nog de voorwaarde toe te voegen dat de inzetbaarheid en het functioneren van de werknemer en de bedrijfsomstandigheden gelijk blijven. Indien in de periode tussen de aanzegging en de einddatum van de lopende overeenkomst er een wijziging in de situatie optreedt op grond waarvan u, als u dat eerder had geweten, niet zou hebben verlengd biedt deze extra voorwaarde onder omstandigheden wellicht een opening om de verlenging met een beroep  op de voorwaarde alsnog teniet te doen.

Voor uw eventuele vragen zijn wij uiteraard altijd bereikbaar.