In het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (‘JAR’), 2022 aflevering 3, is onze annotatie gepubliceerd. De annotatie betreft de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 16 november 2021 over het vervallen en verjaren van vakantiedagen.

In de annotatie wijzen wij er onder andere op dat het belangrijk is dat werkgevers hun werknemers er expliciet op wijzen hoe groot de individuele vakantieaanspraak is. Ook moeten werknemers er schriftelijk, uitdrukkelijk en tijdig op gewezen worden dat vakantiedagen tijdig opgenomen moeten worden (en wanneer dat uiterlijk moet zijn gedaan) met hierbij de gevolgen wanneer zij dit niet doen. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om aan te kunnen tonen wat het correcte verlofsaldo van werknemers bedraagt.

De gehele annotatie is te downloaden via de button aan rechterzijde.