Hieronder volgt update nr 4 van de Q&A over Corona.

De volgende informatie is voor u als werkgever van belang:

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Dinsdagavond 17 maart is als gevolg van het Noodpakket banen en economie, de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt. Om 18.45 uur is de Beleidsregel werktijdverkorting formeel beëindigd (zie Beleidsregel beëindiging wtv). Daarvoor in de plaats komt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze loonkostensubsidie subsidieert gedurende drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten. Als voorwaarden worden genoemd:
–    Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
–    De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies.
–    De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
–    De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
–    als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
–    als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
–    als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Lopende aanvragen worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

 

The following information is important for you as an employer:

Emergency Fund Bridging Employment (NOW)

Last night at 18:45h the Dutch Government withdrew the working hours reduction regulation and replaced it with the Emergency Fund Bridging Employment (NOW).

We briefly set out the relevant information for you:

 • NOW is also applicable to temporary workers and on-call workers (0-hour contracts)
 • Employers should expect at least 20% loss of turnover as of March 1st 2020
 • Employers can request for a compensation (we believe: with retroactive effect as of March 1st 2020) of maximum 90% of their wage costs, depending on the reduction of turnover. Examples given:
  • 100% reduction of turnover -> 90% compensation of wage costs
  • 50% reduction of turnover -> 45% compensation of wage costs
  • 25% reduction of turnover -> 22,5% compensation of wage costs
 • Employer can request an 80% advance of the expected compensation from the UWV [e.g.: with 50% reduction of turnover, 80% advance of 45% compensation of wage costs]. Afterwards, it will be determined what the actual reduction of turnover has been. For large (we do not know yet if they mean: large number of employees and/or large % reduction of turnover) requests an auditor’s opinion will be required.
 • Compensation will initially be granted for 3 months, which can be extended with 3 months
 • The employer must commit itself in advance that no dismissal permit will be requested based on economic grounds will be submitted for the employees during the period that the employer receives the compensation
 • All applications for reduction of working hours still pending will automatically be considered an application under the NOW