Op 8 november 2016 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen. Door deze nieuwe wet zal de rechtspositie van de ambtenaren in overeenstemming worden gebracht met die van de werknemers in de private sector.

De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020. Die tijd is volgens Minister Plasterk nodig om alle wetgeving en regelgeving te kunnen aanpassen. Ook overheidswerkgevers hebben tijd nodig om zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe wet. Zo zullen er privaatrechtelijke cao’s afgesloten moeten worden waarvoor evt. werkgeversverenigingen opgericht moeten worden. Ook inhoudelijke cao-vraagstukken zullen geregeld moeten gaan worden, zoals de wijze van cao-overleg, de vervanging van de huidige overlegprotocollen, de omgang met geschillen/bezwarencommissies en de verschillen in rechtspositieregelingen en Burgerlijk Wetboek. Ook zullen overheidswerkgevers hun personeelsmedewerkers en leidinggevenden tijdig moeten gaan scholen in het arbeidsrecht en (model)arbeidsovereenkomsten opstellen voor nieuw en evt. zittend personeel. Kortom, er is werk aan de winkel! L&A Advocaten heeft expertise op het vlak van het arbeidsrecht én het ambtenarenrecht en biedt workshops en in-company cursussen aan. Voor meer informatie mail of bel naar: Hanneke.Klinckhamers@LenAadvocaten.nl, tel. 020-760 8813.