​In dit artikel bespreekt Hanneke Klinckhamers de gewijzigde regeling over opzegverboden zoals die is komen te luiden met de inwerkingtreding van de Wet Flexibiliteit en zekerheid per 1 januari 1999. De besproken wijzigingen blijven relevant voor de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk.

Bron
ArbeidsRecht, 1998/67