Wellicht is het u niet ontgaan: Bas Smit en Nicolette van Dam zijn naar de rechter gestapt en eisen 2 miljoen euro van Coca-Cola wegens het uitvoeren van promotieactiviteiten waarvoor zij niet volledig zouden zijn betaald. Niet alleen het influencerduo ligt in de clinch met Coca-Cola, maar ook een voormalige manager sleepte de frisdrankfabrikant voor de rechter. De Rechtbank Amsterdam deed recent uitspraak in de zaak tussen Coca-Cola en de voormalig manager. In onderstaande blog leest u de lessen die werkgevers hieruit kunnen trekken.

Kern van de zaak
De kern van deze zaak betreft een (voormalig) manager van Coca-Cola die in 2019 een lucratieve influencerdeal sloot met het influencerduo. De manager was in haar functie bevoegd tot het goedkeuren van betalingen tot EUR 200.000,-.

Vorig jaar november ontstonden twijfels rondom enkele forse facturen van het influencerduo (o.a. van 1,2 mln) en kwam aan het daglicht dat de manager onbevoegde betalingen had aangevraagd ten behoeve van het influencerduo. Bovendien had de manager haar vermoedelijke persoonlijke relatie met Smit en Van Dam niet bij Coca-Cola kenbaar gemaakt. Daarbovenop kwamen omstandigheden dat de manager gedurende het onderzoek tegenstrijdige verklaringen aflegde en (bewust) valse facturen en bewijsmateriaal creëerde om derden over te halen om mee te werken aan de betalingen aan het influencerduo. De manager is vervolgens – na intern onderzoek – door Coca-Cola op staande voet ontslagen.

Onterecht, aldus de manager. Bij de rechter eist zij nietigheid van het ontslag op staande voet en een vergoeding van bij elkaar ruim 1,4 miljoen euro.

Wat oordeelt de Rechtbank Amsterdam?
Begin vorige maand heeft de Rechtbank uitspraak gedaan in deze zaak (Rb. Amsterdam 8 april 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2250). De kantonrechter oordeelt dat de manager de gebruikelijke procedures voor de samenwerking met het influencerduo niet heeft gevolgd, dat de overeenkomst uit 2019 met een betalingsverplichting van EUR 1,25 miljoen niet rechtsgeldig is en dat de manager überhaupt niet bevoegd was om die overeenkomst zelfstandig te sluiten. Coca-Cola heeft het ontslag op staande voet dan ook terecht gegeven.

Lessons learned
De Coca-Cola uitspraak benadrukt het belang voor werkgevers om strikte procedures te volgen én te handhaven bij het goedkeuren van betalingen en het aangaan van zakelijke overeenkomsten. Procedures zijn er namelijk niet voor niets: ze zijn ontworpen om zowel werkgever als werknemer te beschermen tegen (financiële) risico’s en misstanden. Het niet volgen van duidelijk vastgestelde procedures kan zelfs leiden tot een ontslag op staande voet.

De Coca-Cola rechtszaak dient als herinnering aan het belang van transparantie en integriteit, een duidelijk en strikt beleid en heldere procedures en grenzen binnen organisaties. Wanneer interne procedures duidelijk zijn en strikt worden gehandhaafd, zal een ontslag op staande voet ook sneller gerechtvaardigd zijn bij een overtreding.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een duidelijk beleid voor uw organisatie? Of heeft u vragen inzake een (mogelijk) ontslag op staande voet? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag verder!