De Evaluatiewet beoogt de WNT op een aantal onderdelen te vereenvoudigen en te verbeteren.

Ook wordt de normering aangescherpt om ontduiking tegen te gaan; zie ons nieuwsbericht over het wetsvoorstel Evaluatiewet WNT van 16 februari jl. Een aantal wijzigingen uit de Evaluatiewet ten gunste van WNT instellingen en topfunctionarissen gaan met terugwerkende kracht al in, per 1 januari 2017. Instellingen in het WNT-register ontvangen een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de wijzigingen.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze wijzigingen, mailt u dan naar: Hanneke.Klinckhamers@lenaadvocaten.nl.