Sinds de Wet werk en zekerheid (WWZ) zijn zieke werknemers nog beter beschermd tegen ontslag.

Daarvoor kon u bij een reorganisatie naar de rechter als u ze wenste te ontslaan. Als de ziekte niets met het ontslagverzoek te maken had, was ontbinding mogelijk. Door de WWZ is die optie op een uitzondering na geblokkeerd. Ook is het makkelijker geworden om gezonde werknemers in plaats van zieke werknemers aan te wijzen voor ontslag. Delft de gezonde werknemer nu het onderspit?

Gepubliceerd in:      HR Rendement, 6-2017
Publicatiedatum:     30/05/2017