Tijdens de dienst van werkneemster wordt een armband van een klant gevonden in de supermarkt. Deze wordt aan werkneemster afgegeven ten behoeve van de gevonden voorwerpen. De armband belandt echter niet in het mandje voor de gevonden voorwerpen, maar in de broekzak van de werkneemster.

Na onderzoek van de bedrijfsrecherche (o.a. analyse van videobeelden) wordt de werkneemster op staande voet ontslagen, na een dienstverband van 20 jaar. Dit ontslag houdt bij de rechter stand, nu de rechter ervan uitgaat dat de werkneemster de armband heeft gestolen. Dit vormt een zodanig ernstige gedraging, dat sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. De werkneemster krijgt geen transitievergoeding mee.

Feiten

Werkneemster is op 22 augustus 2000 in dienst getreden bij (de rechtsvoorgangster van) Jumbo en is sindsdien werkzaam geweest als kassa- en servicebaliemedewerkster.

In februari 2021 is in de supermarkt een verloren Buddha to Buddha-armband van een klant gevonden. De armband is aan de werkneemster als gevonden voorwerp afgegeven. In eerste instantie heeft werkneemster de armband in een kastje van de servicebalie gelegd, naast het mandje met gevonden voorwerpen. Een paar minuten lijkt het er op basis van camerabeelden op dat de werkneemster de armband in haar broekzak steekt.

De daaropvolgende dagen meldt de klant die haar armband is verloren zich bij de supermarkt, met de vraag of de armband is gevonden. Hierbij toont zij ook foto’s. De klant krijgt een nieuwe armband en een bos bloemen.

De bedrijfsrechercheur start een onderzoek, waarbij ook de camerabeelden worden geanalyseerd. Werkneemster verklaart niet te kunnen herinneren wat zij in haar zak heeft gestopt, maar dat het in ieder geval niet de armband was. Werkneemster is geschorst en daarna op staande voet ontslagen op grond van diefstal van de armband van een klant.

Oordeel

Gezien de feiten en omstandigheden van deze zaak, gaat de kantonrechter ervan uit dat werkneemster de armband heeft gestolen. Onder andere is hierbij in overweging genomen dat de werkneemster heeft gerommeld in de kast waarin de armband lag. Hierbij is duidelijk te zien dat de werkneemster een voorwerp in haar linker broekzak stopt. Na dit moment heeft tot de volgende ochtend niemand meer iets uit het kastje gepakt. Ook heeft werkneemster pas twee maanden later (ter zitting) verklaard dat zij waarschijnlijk een kluisjessleutel uit het kastje pakte. De kantonrechter acht deze verklaring ongeloofwaardig.

Diefstal is een zodanige ernstige gedraging dat sprake is van een dringende reden voor een ontslag op staande voet. Van werkgever kan niet worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren met werkneemster. Ook wordt er aan de werkneemster geen transitievergoeding toegekend. De onderzoekskosten en de kosten van de nieuwe Buddha to Buddha-armband voor de klant worden verrekend met de eindafrekening van werkneemster.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met L&A Advocaten.

Bron
Rechtbank Rotterdam 30 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:7821: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:7821.