Categorie Rechtspraak

Recht werkgever op schadevergoeding bij ontslag op staande voet

12/10 2015

Werknemer gehouden tot terugbetaling van onterecht gedeclareerde hotelfacturen en bonnen van maaltijden en tot terugbetaling van
30% van gemaakte studiekosten.