Werknemer gehouden tot terugbetaling van onterecht gedeclareerde hotelfacturen en bonnen van maaltijden en tot terugbetaling van
30% van gemaakte studiekosten.