Werkgevers zitten klem. Zij mogen hun werknemers niet verplichten te vaccineren en ook niet vragen naar de vaccinatiestatus, maar moeten wél een veilige werkomgeving garanderen. Werkgeversorganisaties vragen het kabinet daarom om helderheid te verschaffen.

Oproep VNO-NCW en MKB-Nederland

Op 3 september jl. roepen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland het (demissionaire) kabinet op om het voor werkgevers mogelijk te maken een vaccinatie-, herstel- of testbewijs van werknemers te vragen. Ook moeten werkgevers de mogelijkheid krijgen om op basis daarvan maatregelen te nemen als mensen níet gevaccineerd zijn of geen negatieve testuitslag hebben. Dat is onder meer nodig om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen, aldus de werkgeversorganisaties. Werkgevers hebben dringend behoefte aan helderheid.

Ledenonderzoek AWVN

Een ledenonderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder 600 deelnemers bevestigt dit beeld: in de huidige situatie worden werkgevers voor een onmogelijke opdracht gesteld. Werkgevers zijn verplicht een veilige werkomgeving te bieden, maar mogen de middelen die daarvoor nodig zijn, zoals het vragen naar de vaccinatiestatus, niet gebruiken. Ook AWVN vindt dat het (demissionaire) kabinet snel met duidelijkheid moet komen en moet onderzoeken of er tijdelijke wetgeving kan komen zodat het in bepaalde omstandigheden en functies is toegestaan om naar de vaccinatiestatus van medewerkers te vragen en daarop maatregelen te nemen.

Vakbonden zijn tegen vaccinatieplicht

Vakbonden ageren tegen het checken van de vaccinatiestatus en een vaccinatieplicht op de werkvloer. Zij bestempelen dat als misbruik van de machtpositie van de werkgever en zijn bang voor uitsluiting. Werknemers worden in hun rechtspositie aangetast, aldus de vakbonden FNV en De Unie.

Ontbreken vaccinatieplicht vs garantie op een veilige werkomgeving

Een werknemer heeft het recht om te weigeren zich te laten vaccineren op basis van de grondrechten op lichamelijke integriteit en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een werkgever mag vanwege het recht op privacy niet vragen naar de vaccinatiestatus van een werknemer.

In de praktijk blijkt dat dit niet werkbaar is. Werkgevers zijn immers op grond van de wet wél verplicht een gezonde en veilige werkomgeving garanderen.

Wij merken dat ook de werkgevers onder onze cliënten hier tegen aan lopen. Wij zijn benieuwd welke oplossing zich gaat aandienen en volgen de discussie op de voet. Als vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht- en privacyrecht.