Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB).
De WAB beoogt de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk te verkleinen. Het wordt voor werkgevers zo aantrekkelijker om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. Terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar dat nodig is. Het grootste deel van de maatregelen uit de WAB gaat in vanaf 1 januari 2020. Alleen de inwerkingtreding van de verplichting tot het afsluiten van een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers is uitgesteld tot 1 januari 2021.

Wij hadden de belangrijkste aangekondigde wijzigingen door de WAB op een rij gezet in ons bericht van 12 februari 2019 (Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans door de Tweede Kamer aangenomen, https://www.lenaadvocaten.nl/actueel/wetsvoorstel-wet-arbeidsmarkt-in-balans-door-tweede-kamer-aangenomen/). De Eerste Kamer heeft nog twee moties aangenomen:

  • De nieuwe i-grond, de zogenaamde cumulatieontslaggrond, geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden uit twee of meer nadere ontslaggronden c tot en met h te combineren. De f-grond, ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar, zal als gevolg van de motie hiervan alsnog worden uitgezonderd. De rechter heeft straks dus door de nieuwe i-grond de mogelijkheid om de c, d, e, g en h ontslaggronden te combineren.
  • Het kabinet komt voor de zomer 2019 met een uitwerking van voorstellen waarin verdere stappen worden gezet voor de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp’ers. De wetgeving moet voor meer duidelijkheid zorgen over de positie van zelfstandigen en schijnzelfstandigheid tegengaan.

De toekomstbestendigheid van de arbeidsmarkt staat hoog op de politieke agenda. Eind 2019 worden de aanbevelingen verwacht van de commissie Borstlap. Deze commissie is in november 2018 aangesteld om de gewenste inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst te onderzoeken. L&A houdt u uiteraard op de hoogte.