De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden maar de handhaving ervan is kort daarna opgeschort. Opdrachtgevers konden meedoen aan een pilot van de webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie, die de Wet DBA moet gaan vervangen. Inmiddels is de pilot met de webmodule geëindigd en hoewel er in ruim 70% van de gevallen een indicatie van de arbeidsrelatie gegeven kon worden, is er nog steeds veel onduidelijkheid en ontevredenheid onder opdrachtgevers die de webmodule hebben ingevuld. Per 1 oktober 2021 zal de Wet DBA dan ook nog niet gehandhaafd gaan worden.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden maar de handhaving ervan is kort daarna opgeschort. Het doel van de wet is het terugdringen van schijnzelfstandigheid.

Op 11 januari 2021 is de pilot met de webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie gestart. Via de webmodule doorloopt de opdrachtgever van een zzp’er een online vragenlijst en beantwoordt hij vragen over de arbeidsrelatie met de zelfstandige. Vervolgens geeft de webmodule een indicatie van de aard van de arbeidsrelatie. Het doel van deze pilot is om zicht te krijgen op de werking van de webmodule en wat deze voor opdrachtgevers in de dagelijkse praktijk bij het beoordelen van een arbeidsrelatie kan betekenen.

De pilot duurde zes maanden en is op 10 juli 2021 geëindigd. In 33,9% van de gevallen is aan de hand van de ingevulde vragenlijst een indicatie van een dienstbetrekking gegeven, in 9,7% van de gevallen een indicatie van een fictieve dienstbetrekking en in 28% van de gevallen een indicatie buiten dienstbetrekking. In 28,4% van de gevallen kon geen indicatie worden gegeven.

Via een enquête is ook onderzoek gedaan naar de tevredenheid van gebruikers van de webmodule. Voor 43% van de deelnemers die deze enquête heeft ingevuld, heeft de webmodule niet meer duidelijkheid verschaft over de criteria die een rol spelen bij de beoordeling van de arbeidsrelatie.

De handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot 1 oktober 2021. Het uitstel van de handhaving zou hierna afgebouwd worden, maar er is nog steeds veel onduidelijk over de regels rondom de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Per 1 oktober 2021 zal om die reden ook niet gehandhaafd zal gaan worden. De webmodule blijft voorlopig als voorlichtingsinstrument bestaan.

Heeft u vragen over (de handhaving van) de Wet DBA? Wij helpen u graag.